• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TIỂU HỌC SONG PHƯƠNG - HUYỆN HOÀI ĐỨC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoach tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023

  UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC                      Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

Tr­êng Th SONG PHƯƠNG                   §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

 

           Sè:  09/ KH-THSP                                Song Phương, ngµy 9 th¸ng 5 n¨m 2022

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023

 

Căn cứ Công văn số 02/HD-PGDĐT ngày 20/4/2022 của Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Hoài Đức về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022- 2023;

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường;

Trường Tiểu học Song Phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022- 2023 như sau:

  1. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

I. Mục đích:

- Tổ chức tuyên truyền tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

- Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ( điều tra chính xác trẻ 6 tuổi trong địa phương trên địa bàn xã chuẩn bị vào lớp 1). 

- Tiếp tục thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo nắm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

- Đảm bảo yêu cầu về cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến,giảm số học sinh/lớp, tăng số học sinh học 2 buổi/ngày

         II Yêu cầu

- Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công khai, công bằng, khách quan,  tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ học sinh (CMHS). 

- Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn để làm căn cứ tuyển sinh.

- Tuyển sinh đúng thời gian qui định. Thực hiện đúng tuyến tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh hiện tượng quá tải.

  - Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

B. NỘI DUNG

  1. Nhiệm vụ cụ thể:

- Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh theo địa bàn xã; cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường, nhà trường huy động đảm bảo  100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1 (sinh năm 2016).

- Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1.

- Phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi .

- Tham mưu, đề xuất với Trưởng phòng GD&ĐT huyện Hoài Đức ra quyết định thành lập 01 Hội đồng tuyển sinh của nhà trường có đầy đủ thành phần gồm: Chủ tịch hội đồng là Hiệu trưởng, Phó  chủ tịch hội đồng là  Phó Hiệu trưởng; thư ký và một số uỷ viên. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Thông báo công khai tại trường và khu dân cư các nội dung cụ thể: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và hồ sơ tuyển sinh theo quy định.

-Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ,giáo viên,nhân viên,học sinh,cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

- Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường  phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

- Trong quá trình tổ chức tuyển sinh, lãnh đạo nhà trường cùng cán bộ tuyển sinh thường trực tại trường để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS. Đồng thời không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Chủ động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của cấp trên.

- Kết thúc tuyển sinh nhà trường báo cáo kịp thời kết quả tuyển sinh với UBND xã và phòng GD&ĐT.

2. Phương thức, đối tượng, hồ sơ, cấp mã, chỉ tiêu và lịch thực hiện công tác tuyển sinh:

a. Phương thức và đối tượng

- Phương thức: Thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; Tiếp tục sử dung phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến toàn Thành phố.

- Đối tượng tuyển sinh lớp 1: Trẻ đúng độ tuổi trên địa bàn phân tuyến ( xã Song Phương)

b. Độ tuổi dự tuyển

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016). Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không được nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.

c. Hồ sơ dự tuyển

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1(theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến.

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn cấp.

d.  Cấp mã số học sinh:

+ Nhà trường hoàn thành việc cấp mã số TS (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh lớp 5 và thống nhất với trường Mầm non hoàn thành việc cấp mã số TS ( kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh 6 tuổi  trước ngày 28/5/2022.

e. Thời gian tuyển sinh

- Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến

          Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022

 - Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp

Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022

          * Sau ngày 18/7/2022, nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh nhà trường làm văn bản báo cáo Phòng Giáo dục cho phép nhà trường được tuyển bổ sung học sinh từ ngày  21/7/2022 đến 22/7/2022.

f. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh: Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đã được UBND huyện Hoài Đức phê duyệt

Dự kiến kế hoạch tuyển

Địa bàn

tuyển sinh

Bình quân  học sinh/ lớp

Số lớp

Số học sinh

 

6

 

264

 

Xã Song Phương

 

44 HS/lớp

 

3. Lịch thực hiện tuyển sinh:

- Ngày 10/5/2022: Nộp kế hoạch tuyển sinh của trường về Phòng Giáo dục huyện Hoài Đức .

- Ngày 14/6/2022: Họp Hội đồng tuyển sinh lớp 1 năm học 2022- 2023 để thông qua kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên  trong hội đồng. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện CSVC phục vụ công tác tuyển sinh trực tuyến.

-  Từ  ngày 15/6/2022 đến ngày 25/6/2022: Chính thức thông báo công khai tại trường, trên Website của trường và trên hệ thống truyền thanh của xã về phương thức, đối tượng độ tuổi, hồ sơ, chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh.

- Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 03/7/2022: Tuyển sinh trực tuyến. Cán bộ tuyển sinh thực hiện trực theo sự phân công để hướng dẫn phụ huynh  đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Từ ngày 04/7/2022 đến hết ngày 05/7/2022: Tổng hợp số  lượng và  công bố danh sách HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

- Tuyển sinh trực tiếp (Tiếp nhận hồ sơ): Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022

- Ngày 22/7/2022. Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh lên PGD&ĐT.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/ Phân công trách nhiệm

1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

          - Chịu trách nhiệm chung, cuối cùng trước Phòng GD&ĐT và UBND xã về công tác tuyển sinh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên của Hội đồng thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo các qui định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã được phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC, trang thiết bị cho Hội đồng tuyển sinh làm việc

- Thực hiện công khai công tác tuyển sinh theo qui định

- Thực hiện chế độ báo cáo về phòng GD&ĐT đúng qui định.

2. Phó  Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

- Giúp Chủ tịch  hội đồng tuyển sinh :

+ Chỉ đạo công tác điều tra học sinh trong độ tuổi tuyển sinh; vận động tối đa học sinh ra lớp.

+ Chỉ đạo trực tiếp và theo dõi việc cán bộ tuyển sinh hướng dẫn cha mẹ học sinh tuyển sinh trực tuyến.

+ Trực tiếp chỉ đạo cán bộ tuyển sinh kiểm tra, rà soát thông tin, đối chiếu hồ sơ học sinh trước khi trình Chủ tịch hội đồng xác nhận và ký đóng dấu vào mặt sau bản sao giấy khai sinh để làm căn cứ lưu hồ sơ.

+ Chỉ đạo tổng hợp kết quả tuyển sinh và báo cáo chủ tịch hội đồng đúng tiến độ.

+ Chỉ đạo sắp xếp hồ sơ học sinh trúng tuyển khoa học tránh để thất lạc.

3. Các thành viên của Hội đồng tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển sinh theo sự phân công của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

          - Chịu trách nhiệm trước chủ tịch hội đồng tuyển sinh về việc làm được phân công thực hiện

          - Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng các qui định.

          4. Thư ký hội đồng tuyển sinh

          - Tổng hợp kết quả tuyển sinh kịp thời. hoàn thành các báo cáo theo biểu mẫu quy định.

          - Trực tiếp ghi chép, theo dõi trả hồ sơ thủ tục hành chính về công tác tuyển sinh.

II/ Chế độ báo cáo

- Ngày 18/7/2022. Báo cáo PGD&ĐT kết quả tuyển sinh, trình phương án tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu.

- Ngày 22/7/2022: Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh về PGD&ĐT

 

Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Song Phương. Nhà trường kính đề nghị Phòng Giáo dục và đào tạo Hoài Đức xem xét phê duyệt.

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Mạnh Hạnh

 

 

 

    UBND XÃ, THỊ TRẤN                          PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT                                                                                                                                                                                            

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Song Phương
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 20
Tháng 10 : 31
Tháng trước : 189
Năm 2022 : 4.917
Năm trước : 5.024
Tổng số : 10.539